บริการรับซื้อของเก่า บริการรับซื้อเหล็ก และ โลหะทุกชนิด บริการรับซื้อของเก่า (ยกเว้นขวดแก้ว) บริการรับซื้อ มอเตอร์เก่า สายไฟ แอร์เก่า และอื่นๆ บริการรับซื้อเหมาต่างๆ กระดาษ วัสดุต่างๆ

  • บริการรับซื้อพลาสติก
  • บริการรับซื้อพลาสติก ชนิดต่างๆ
  • บริการรับซื้อก้อนพลาสติก ชนิดต่างๆ
  • บริการรับซื้อพลาสติกบด ชนิดต่างๆ
  • ชนิดพลาสติกที่รับซื้อ ABS PC PE PP และอื่นๆ
  • บริการอื่นๆ
  • บริการรับทำลายเอกสาร ทุกชนิด
  • บริการรับทำลายสิ่งก่อสร้าง ทุกชนิด

รับซื้อพลาสติกรีไซเคิลทุกชนิด   รับซื้อ พลาสติก เม็ดพลาสติก เศษพลาสติก ABS PS PVC PC PE HD อะครีลิค แผ่นซีดี     รับซื้อ  รับประมูล  ขยะอุตสาหกรรม ขยะรีไซเคิล ขยะพลาสติก พลาสติกรีไซเคิล   รับซื้อจากโรงงานอุตสาหกรรม  วัสดุเหลือใช้  ของเก่า   เศษพลาสติกที่เหลือใช้จากการผลิต  จากการฉีด  เป่า   สินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ    เศษพลาสติกเหลือใช้ทุกชนิด  พลาสติกเศษใหม่  ของเก่าที่เก็บไว้นานค้างสต็อก   โรงงานอุตสาหกรรมใด  มีของ   รับซื้อถึงที่  ถึงโรงงาน  ราคาดี  มีใบอนุญาต      รับซื้อพลาสติก  ABS   PS  PC   PVC  PP  PE  HD  และ  อะครีลิก  รับซื้อพลาสติกเม็ดพลาสติกทุกชนิด  จากโรงงานอุตสาหกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>